- nejlepší výkon atleta v daném roce

  ELÉVOVÉ            
H 60 m   9.21 Prchlík Ondřej 2006 Bílina 040616
  600 m   2:06.82 Prchlík Ondřej 2006 Bílina 300416
  dálka   385 Prchlík Ondřej 2006 Děčín 220416
  hod kriket.míčkem 37.92 Prchlík Ondřej 2006 Bílina 300416
  čtyřboj   993 b. Prchlík Ondřej 2006 Bílina 300416
               
D 60m   9.58 Dzivjaková Magda 2005 Bílina 300416
      9.74 Gruntová Anna 2006 Bílina 300416
               + 9.97 Skálová Nikola 2005 Bílina 170516
      10.36 Ceé Michaela  2006 Bílina 300416
      10.54 Hojdarová Štěpánka 2006 Bílina 300416
      10.67 Ema Vágnerová 2005 Meziboří 280616
      10.80 Vahalíková Tereza 2005 Bílina 130916
      11.09 Krulichová Kateřina 2006 Bílina 040616
      11.23 Pánková Veronika 2005 Bílina 300416
      12.42 Dušková Sabina 2005 Meziboří 280616
  150 m   24.20 Somrová Karolína 2005 Bílina 130916
      26.71 Vahalíková Tereza 2005 Meziboří 280616
      30.79 Dušková Sabina 2005 Bílina 170516
  300 m   53.30 Skálová Nikola 2005 Meziboří 280616
      62.32 Pánková Veronika 2005 Meziboří 280616
  600 m   2:06.29 Dzivjaková Magda 2005 Bílina 300416
      2:07.25 Červínová Tereza 2005 Bílina 040616
      2:15.61 Ceé Michaela  2006 Bílina 040616
      2:16.83 Skálová Nikola 2005 Bílina 040616
      2:19.40 Gruntová Anna 2006 Bílina 300416
      2:31.32 Vahalíková Tereza 2005 Bílina 300416
      2:33.01 Hojdarová Štěpánka 2006 Bílina 300416
      2:46.19 Pánková Veronika 2005 Bílina 300416
      2:53.46 Dušková Sabina 2005 Bílina 040616
  800 m   3:05.62 Červínová Tereza 2005 Bílina 130916
      3:06.65 Dzivjaková Magda 2005 Bílina 130916
      3:20.74 Rousová Ema 2005 Bílina 170516
  60 m př.   12.99 Somrová Karolína 2005 Meziboří 280616
  dálka   355 Dzivjaková Magda 2005 Bílina 130916
      340 Hojdarová Štěpánka 2006 Bílina 300416
                + 334 Vágnerová Ema 2005 Chomutov 150616
      323 Vahalíková Tereza 2005 Bílina 170516
      315 Červínová Tereza 2005 Bílina 040616
      304 Ceé Michaela  2006 Bílina 300416
      300 Gruntová Anna 2006 Bílina 300416
      292 Vahalíková Tereza 2005 Bílina 300416
      288 Skálová Nikola 2005 Bílina 300416
               + 282 Pánková Veronika 2005 Chomutov 150616
      269 Krulichová Kateřina 2006 Bílina 040616
      231 Dušková Sabina 2005 Bílina 300416
  hod kriket.míčkem 32.91 Somrová Karolína 2005 Bílina 130916
    27.60 Hojdarová Štěpánka 2006 Bílina 040616
      24.12 Červínová Tereza 2005 Bílina 130916
      21.91 Skálová Nikola 2005 Bílina 040616
      21.89 Dzivjaková Magda 2005 Bílina 300416
      19.12 Dušková Sabina 2005 Bílina 040616
      18.96 Ceé Michaela  2006 Bílina 300416
      16.22 Vahalíková Tereza 2005 Bílina 300416
      15.32 Pánková Veronika 2005 Bílina 300416
      14.42 Rousová Ema 2005 Bílina 170516
      13.84 Gruntová Anna 2006 Bílina 300416
  čtyřboj   1 151 b. Dzivjaková Magda 2005 Bílina 300416
      813 b. Gruntová Anna 2006 Bílina 300416
      766 b. Ceé Michaela  2006 Bílina 300416
      744 b. Hojdarová Štěpánka 2006 Bílina 300416
      657 b. Skálová Nikola 2005 Bílina 300416
      468 b. Vahalíková Tereza 2005 Bílina 300416
      311 b. Pánková Veronika 2005 Bílina 300416
      141 b. Dušková Sabina 2005 Bílina 300416
               
  MLADŠÍ ŽACTVO            
H 60 m   8.54 Hoftych Michael 2004 Bílina 040616
      9.47 Prchlík Matěj 2003 Bílina 300416
      9.81 Justa Adam 2004 Bílina 300416
      9.82 Živný Kryštof 2004 Bílina 300416
  150 m   24.05 Justa Adam 2004 Bílina 170516
  800 m   2:50.68 Justa Adam 2004 Bílina 170516
      3:12.62 Prchlík Matěj 2003 Bílina 300416
      3:53.85 Živný Kryštof 2004 Bílina 300416
  60 m př.   12.53 Prchlík Matěj 2003 Bílina 300416
      13.85 Justa Adam 2004 Bílina 300416
      14.19 Živný Kryštof 2004 Bílina 300416
  dálka   436 Hoftych Michael 2004 Bílina 040616
               + 413 Prchlík Matěj 2003 Chomutov 150616
      354 Justa Adam 2004 Bílina 300416
      327 Živný Kryštof 2004 Bílina 300416
  hod kriket.míčkem 45.49 Prchlík Matěj 2003 Bílina 300416
      36.71 Hoftych Michael 2004 Bílina 040616
      35.41 Živný Kryštof 2004 Bílina 300416
      28.95 Justa Adam 2004 Bílina 300416
  pětiboj   949 b. Prchlík Matěj 2003 Bílina 300416
      739 b. Justa Adam 2004 Bílina 300416
      468 b. Živný Kryštof 2004 Bílina 300416
               
D 60 m   8.81 Fibichová Tereza 2003 Bílina 130916
      8.91 Pojslová Eva 2003 Bílina 300416
      8.98 Nehybová Nela 2003 Meziboří 280616
      9.01 Fidlerová Tereza 2003 Bílina 130916
      9.02 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 300416
      9.53 Ungerová Tereza 2004 Bílina 130916
      9.54 Pémová Elen 2004 Bílina 300416
      9.62 Nevečeřalová Klára 2003 Bílina 170516
      9.63 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 300416
      9.68 Adamová Alžběta 2003 Bílina 300416
      9.69 Lečbychová Jaroslava 2004 Bílina 170516
      9.73 Slabá Andrea 2004 Bílina 130916
      9.78 Henychová Adriana 2004 Bílina 130916
      9.83 Bočková Natálie 2004 Bílina 130916
      10.24 Holcová Anna 2004 Bílina 170516
      10.27 Kvičerová Linda 2004 Meziboří 280616
      10.38 Vítovcová Rosálie 2004 Chomutov 150616
      13.42 Artiševskaja Viktorie 2003 Chomutov 150616
  150 m   21.77 Fibichová Tereza 2003 Meziboří 280616
      21.93 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 040616
      22.64 Fidlerová Tereza 2003 Meziboří 280616
      23.10 Lečbychová Jaroslava 2004 Meziboří 280616
      23.54 Adamová Alžběta 2003 Bílina 130916
      23.70 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 040616
      24.31 Slabá Andrea 2004 Bílina 130916
      24.85 Bočková Natálie 2004 Bílina 130916
      25.22 Kvičerová Linda 2004 Meziboří 280616
  300 m   49.51 Nevečeřalová Klára 2003 Bílina 040616
      54.54 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 230416
      58.19 Hajná Pavla 2004 Bílina 170516
  800 m   2:51.38 Pémová Elen 2004 Bílina 300416
      2:53.16 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 300416
      2:56.67 Slámová Anna 2004 Bílina 170516
      3:03.35 Vítovcová Rosálie 2004 Meziboří 280616
      3:04.64 Pojslová Eva 2003 Bílina 300416
      3:08.30 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 300416
      3:09.15 Henychová Adriana 2004 Bílina 130916
      3:11.91 Adamová Alžběta 2003 Bílina 300416
      3:18.73 Bočková Natálie 2004 Bílina 300416
  1000 m   3:44.10 Slámová Anna 2004 Bílina 230416
  1500 m   5:46.07 Pémová Elen 2004 Meziboří 280616
      6:05.08 Slámová Anna 2004 Meziboří 280616
  4x60m   33.43 Fidlerová,Fibichová,Břečková,Pojslová   Meziboří 280616
      33.48 Fibichová,Fidlerová,Břečková,Pojslová   Bílina 130916
      34.44 Pojslová,Fibichová,Břečková,Adamová   Bílina 040616
      35.01 Břečková,Lečbychová,Fibichová,Pojslová   Chomutov 150616
      35.11 Břečková,Fibichová,Lečbychová,Pojslová   Bílina 170516
      35.88 Slámová,Nehybová,Kodešová,Adamová   Bílina 130916
      35.92 Lečbychová,Nevečeřalová,Šorfová,Nehyb ová Meziboří 280616
      36.50 Adamová,Kodešová,Slámová,Pémová   Meziboří 280616
      36.51 Lečbychová,Klepetková,Šorfová,Nevečeř alová Bílina 130916
      36.57 Slámová,Pémová,Kodešová,Adamová   Chomutov 150616
      36.67 Pémová,Slámová,Adamová,Kodešová   Bílina 170516
      37.37 Nevečeřalová,Šorfová,Slabá,Ungerová   Chomutov 150616
      37.38 Ungerová,Dzivjaková Mg.,Červínová T.,So mrová Bílina 130916
      37.73 Šorfová,Dzivjaková Mg.,Červínová T.,Ung erová Bílina 170516
      38.83 Hajná,Dzivjaková,Skálová,Somrová   Chomutov 150616
      39.46 Skálová,Kvičerová,Vítovcová,Somrová   Meziboří 280616
      40.32 Nevečeřalová,Skálová,Rousová,Hajná   Bílina 170516
  60 m př.             10.92 Pojslová Eva 2003 Bílina 040616
      11.55 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 040616
      11.81 Pémová Elen 2004 Chomutov 150616
      12.75 Adamová Alžběta 2003 Bílina 170516
      12.87 Kodešová Zuzana 2003 Chomutov 150616
      14.37 Bočková Natálie 2004 Bílina 300416
      16.33 Klepetková Viktorie 2003 Bílina 130916
  výška   110 Kodešová Zuzana 2003 Chomutov 150616
  dálka   460 Pojslová Eva 2003 Bílina 300416
      415 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 300416
      399 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 300416
      378 Hajná Pavla 2004 Meziboří 280616
      377 Nehybová Nela 2003 Bílina 130916
      370 Ungerová Tereza 2004 Bílina 130916
      359 Adamová Alžběta 2003 Bílina 300416
      355 Pémová Elen 2004 Bílina 300416
      323 Holcová Anna 2004 Bílina 170516
      292 Bočková Natálie 2004 Bílina 300416
  hod kriket.míčkem 47.70 Šorfová Eliška 2003 Bílina 170516
    33.94 Pojslová Eva 2003 Bílina 300416
      33.64 Pémová Elen 2004 Bílina 300416
      26.14 Hajná Pavla 2004 Meziboří 280616
      25.96 Břečková Štěpánka 2003 Bílina 300416
      24.60 Kodešová Zuzana 2003 Bílina 300416
      24.56 Adamová Alžběta 2003 Bílina 300416
      15.62 Bočková Natálie 2004 Bílina 300416
      8.51 Artiševskaja Viktorie 2003 Bílina 170516
  vrh koulí  2kg   8.63 Kodešová Zuzana 2003 Meziboří 280616
      8.33 Adamová Alžběta 2003 Bílina 040616
      7.96 Šorfová Eliška 2003 Bílina 170516
  pětiboj   2 093 b. Pojslová Eva 2003 Bílina 300416
      1 958 b. Břečková Štěpánka 2003 Bílina 300416
      1 699 b. Pémová Elen 2004 Bílina 300416
      1 412 b. Kodešová Zuzana 2003 Bílina 300416
      1 310 b. Adamová Alžběta 2003 Bílina 300416
      798 b. Bočková Natálie 2004 Bílina 300416
               
  STARŠÍ ŽACTVO            
H 150 m            + 18.11 Weniger Šimon 2001 Bílina 180616
  300 m   39.39 Weniger Šimon 2001 Bílina 230416
  400 m   53.31 Weniger Šimon 2001 Bílina 250516
  600 m   1:26.50 Weniger Šimon 2001 Praha Děkanka 050616
  800 m   2:02.76 Weniger Šimon 2001 Bílina 130816
  1500 m   4:37.94 Weniger Šimon 2001 Ústí n/L 040516
  míle   4:54.17 Weniger Šimon 2001 Děčín 110616
  vrh koulí  4kg   11.71 Mlenský Moritz 2002 Bílina 180616
  hod diskem  1kg   27.19 Mlenský Moritz 2002 Bílina 180616
               
D 60 m            + 8.38 Jirásková Adéla 2002 Ústí n/L 040516
                9.05 Jílková Jana 2002 Bílina 050916
      9.51 Vedejová Valerie 2002 Bílina 230416
  100 m   13.34 Jirásková Adéla 2002 Kladno 200816
  150 m   20.18 Jirásková Adéla 2002 Bílina 180616
  200 m   27.36 Jirásková Adéla 2002 Praha Eden 280516
      29.85 Jílková Jana 2002 Lovosice 290516
      31.05 Hieková Barbora 2001 Kladno 200816
  300 m   44.25 Jirásková Adéla 2002 Slavia Praha 290616
      46.78 Jílková Jana 2002 Děčín 070616
  400 m   65.86 Hieková Barbora 2001 Praha Eden 280516
  100 m př.   16.22 Jirásková Adéla  2002 Bílina 050916
      20.69 Pangrácová Markéta 2001 Kotlářka Praha 091016
  200 m př.   31.61 Jirásková Adéla 2002 Bílina 180616
      36.12 Jílková Jana 2002 Bílina 180616
  tyč   200 Jirásková Adéla 2002 Kladno 200816
  dálka   392 Pangrácová Markéta 2001 Kotlářka Praha 091016
  vrh koulí  3kg   7.19 Pangrácová Markéta 2001 Kotlářka Praha 091016
  hod diskem  0,75kg   22.04 Jirásková Adéla 2002 Děčín 070616
                          1kg     17.15 Jirásková Adéla 2002 Lovosice 290516
  DOROST            
H 1000 m   2:43.84 Kafka Jakub 1999 Bílina 230416
  1500 m   4:25.00 Kafka Jakub 1999 Bílina 250516
  3000 m   9:41.84 Kafka Jakub 1999 Lovosice 290516
  5000 m   17:02.33 Kafka Jakub 1999 Děčín 110616
  vrh koulí  5kg   11.96 Koblischke David 1999 Bílina 180616
  hod diskem  1,5kg   41.55 Koblischke David 1999 Bílina 180616
               
D 60 m   9.29 Opavová Tereza 2000 Bílina 230416
  100 m           + 12.65 Malířová Kristýna 1999 Praha Děkanka 120616
      14.85 Opavová Tereza 2000 Praha Děkanka 120616
              + 15.40 Dzivjaková Anna Marie 2000 Praha Děkanka 120616
  150 m   20.75 Kirbsová Karolína 1999 Slavia Praha 060516
  200 m   27.51 Kirbsová Karolína 1999 Praha Eden 280516
      31.69 Opavová Tereza 2000 Praha Děkanka 120616
      32.71 Dzivjaková Anna Marie 2000 Praha Eden  280516
  300 m   44.59 Kirbsová Karolína 1999 Bílina 230416
  400 m   58.74 Červínová Michaela 1999 Uherské Hradiště 040616
      61.42 Kirbsová Karolína 1999 Praha Děkanka 120616
  800 m   2:11.16 Červínová Michaela 1999 Praha Juliska 060616
  1500 m   5:38.29 Horáková Šárka 2000 Praha Eden 280516
  výška   176 Malířová Kristýna 1999 Tábor 180616
      156 Hieková Karolína 1999 Praha Děkanka 120616
      153 Kirbsová Karolína 1999 Kladno 200816
  dálka            536 Malířová Kristýna 1999 Bílina 250516
  vrh koulí  3kg   7.46 Opavová Tereza 2000 Bílina 230416
               
  JUNIOŘI            
H 60 m   7.58 Posel Petr 1998 Děčín 260816
  100 m           + 11.72 Posel Petr 1998 Bílina 130816
  150 m   17.45 Posel Petr 1998 Slavia Praha 060516
  200 m   23.28 Posel Petr 1998 Děčín 110616
  300 m   36.47 Posel Petr 1998 Slavia Praha 060516
  400 m   51.99 Posel Petr 1998 Bílina 250516
  výška   180 Posel Petr 1998 Děčín 110616
  trojskok   11.89 Posel Petr 1998 Lovosice 290516
               
D 200 m   29.38 Wožnická Aneta 1997 Bílina 140516
  400 m   69.65 Wožnická Aneta 1997 Praha Děkanka 120616
  4x100m   53.99 Kirbsová,Hieková K.,Hellerová,Malířová   Bílina 250516
      57.68 Hellerová,Hieková K.,Dzivjaková A.,Opa vová Praha Děkanka 120616
  4x400m   4:52.45 Wožnická,Čutíková,Dzivjaková,Hieková B. Praha Eden 280516
  výška   168 Hellerová Tereza 1997 Praha Děkanka 120616
      130 Šálková Tereza 1998 Děčín 220416
  trojskok   10.95 Hellerová Tereza 1997 Weissig 210516
               
  U23            
H 60 m   7.55 Topš Martin 1996 Bílina 130816
  100 m   11.72 Topš Martin 1996 Bílina 130816
  150 m   17.62 Topš Martin 1996 Slavia Praha 060516
  200 m           + 23.44 Topš Martin 1996 Bílina 130816
  300 m   36.63 Topš Martin 1996 Bílina 230416
  4x100m   47.39 Posel,Topš,Weniger,Kafka   Bílina 250516
      47.66 Weniger,Topš,Kafka,Posel   Děčín 110616
  sprint.trojboj   2148 b. Topš Martin 1996 Bílina 130816
        (7.55-11.72-23.44)      
  dálka   551 Topš Martin 1996 Děčín 110616
               
D 60 m           + 8.48 Štyksová Gabriela 1996 Bílina 130816
  100 m           + 13.53 Štyksová Gabriela 1996 Bílina 130816
  200 m   27.68 Štyksová Gabriela 1996 Praha Děkanka 120616
  300 m   45.85 Štyksová Gabriela 1996 Bílina 230416
  400 m   63.02 Štyksová Gabriela 1996 Praha Děkanka 120616
  4x100m   51.79 Heřmánková(H),Kirbsová,Štyksová,Malíř ová Praha Děkanka 120616
  4x400m   4:19.15 Heřmánková(H),Štyksová,Jirásková,Kirb sová Praha Eden 280516
  sprint.trojboj   1950 b. Štyksová Gabriela 1996 Bílina 130816
        (8.48-13.53-28.87)      
  výška   162 Kaplanová Tereza 1995 Praha Eden 280516
               
  VETERÁNI            
M 60 m   9.58 Beneš Jan 1957 Bílina 230416
  200 m   32.38 Beneš Jan 1957 Kotlářka Praha 091016
  výška   160 Pavlík Miroslav 1951 Svitavy 180616
      120 Beneš Jan 1957 Kotlářka Praha 091016
  vrh koulí  5kg   10.14 Verner Jan 1947 Svitavy 180616
                  6kg   6.68 Beneš Jan 1957 Kotlářka Praha 091016
                  7,26kg   12.25 Smělý Jaroslav 1971 Lovosice 290516
      8.74 Pšenák Štefan  1959 Lovosice 290516
  hod diskem  1kg   35.41 Verner Jan 1947 Svitavy 180616
                      1,5kg   31.03 Pšenák Štefan 1959 Jablonec n/N 280216
                      2kg   41.48 Smělý Jaroslav 1971 Bílina 250516
      24.81 Pšenák Štefan 1959 Lovosice 290516
  hod kladivem 7,26kg   33.03 Smělý Jaroslav 1971 Děčín 110616
      17.16 Pšenák Štefan 1959 Děčín 110616
  hod oštěpem 800g   39.01 Smělý Jaroslav 1971 Lovosice 290516
                       700g     22.93 Beneš Jan 1957 Kotlářka Praha 091016
  hod břemenem 16kg 10.19 Smělý Jaroslav 1971 Jablonec n/N 280216